جستجو

برآنیم با اندیشه ای نو متفاوت باشیم

سازینه چوب


موفقیت


افراد زیادی در سراسر دنیا قانون هایی برای رسیدن به موفقیت گفته اند که با عناوین مختلفی راه رسیدن به موفقیت را به مانشان می دهند ولی تنها با خواندن آنها یا حتی یکبار انجام دادنشان نمی توان به موفقیت رسید.امید، تلاش ، پشتکارو یک فکر خوب ضامن رسیدن به موفقیت است پس با خواندن قوانین و رازهای موفقیت و تلاش و امید به داشتن زندگی بهتر می توان راه رسیدن بهموفقیت وکامیابی در زندگی را هر چه سریعتر طی کرد.

در ادامه یکسری از رموز موفقیت که توسط اشخاص مهم در این حوزه گفته شده است ، بیان می شود.با ما همراه باشید.


رموز موفقیت


1) قانون علت و معلول

در زندگی هر کاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آن که تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید و سپس عمل کنید.


2) قانون ذهن

شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید.


3) قانون عینیت یافتن ذهنیات

کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید. 


4) قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز تفکر و احساسات درونی شما، و عملکرد و تجارب بیرونی تان رابطه مستقیم وجود دارد.


5) قانون باور

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید به واقعیت تبدیل می شود. پس باید باورهای محدودکننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید و آن ها را از بین ببرید. 


6) قانون ارزش ها

نحوه عملکرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آن چه که ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.


 7) قانون انگیزه

 هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید.


8) قانون انتظار

اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید آن چیز به وقوع می پیوندد. شما همیشه هماهنگ با انتظارات تان عمل می کنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد. 


9) قانون تمرکز 

هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید در زندگی واقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می کند.


10) قانون مسئولیت

هر چه و هر کجا که هستید به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته اید. مسوولیت کامل آن چه که هستید، آن چه که به دست آورده اید و آن چه که خواهید شد بر عهده خود شماست.


11) قانون پاداش

عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می گیریم. همیشه از همان دست که می دهیم از همان دست می گیریم. 


12) قانون فرصت

بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید. پس بزرگ ترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست.

درباره این مطلب نظری دارید ؟