جستجو

برآنیم با اندیشه ای نو متفاوت باشیم


از بین بردن استرسبعضی از کارمندان بخشی از کارهای خودرا به دلیل کمبود زمان به خانه می برند و گمان می کنند که روند کار را سریعتر می کنند ولی در اصل کارایی خود را پایین می برند و در زندگی شخصی خود نیز دچار مشکل می شوند. در ادامه یکسری پیامد این عمل بیان می شود.


از بین بردن تمرکز

یکی از عوامل مهم برای انجام کارها داشتن تمرکز است. حجم کاری زیاد و نرسیدن به کارهای خانه باعث به هم خوردن تمرکز و درست انجام ندادن کارها می شود.


ایجاد رابطه نامتعادل بین کار و زندگی شخصی

شما با انجام دادن کارهای خود در خانه زمان کافی برای بودن در جمع خانوادتان را از دست می دهید و عدم توجه کافی به آنها در زمان طولانی باعث ایجاد یک شکاف عاطفی بین شما و سایر اعضای خانوادتان می شود.


ایجاد فشار ذهنی و جسمی

بعد از یک روز پر از استرس کاری ، خانه مکانی برای آرامش و تجدید قوا محسوب می شود. حال که شما کارهای خود را در خانه انجام می دهید این حجم فشار روحی و جسمی در شما تشدید شده و انرژی لازم برای روز کاری بعد را از دست می دهید در نتیجه یک روز کسل کننده را شروع می کنید.


مشکلات بزرگی را به خانه می بریم

آوردن کارهای باقی مانده به خانه به این معناست که دیگر اعضای خانواده ناچار به تحمل استرس و فشار کاری شما در کنار امور شخصی و خانوادگی خواهند بود.


افزایش استرس

آوردن کارهای باقی مانده به خانه با امور و وظایف خانوادگی تداخل می‌کند که استرس شغلی با استرس خانوادگی برابری کرده و این استرس‌ها روی عملکرد کاری فرد تاثیر می‌گذارد و استرس او در محیط کارش را افزایش می‌دهد.


دوستی بیش از اندازه منجر به رابطه بهتری بین شما و کارفرمای‌تان نخواهد شد

چه شرکت متعلق به شما باشد و چه شما یک کارمند باشید، باید بدانید که ارتباطی با کار یا با کارفرما دارید. اما این ارتباط مرزهایی دارد. و روابط بر اساس درک حد و مرزها ایجاد می‌شوند. کسب بهترین نتیجه از کسب و کارتان یا ارائه بهترین کار خود به کارفرما نیازمند این است که هیچ‌گاه از مرزهای کاری خارج نشوید.

درباره این مطلب نظری دارید؟