جستجو

برآنیم با اندیشه ای نو متفاوت باشیم

پارتیشن و نیاز کاربران در طراحی داخلی 

کاربران معمولا انتظارات خاصی نسبت به محل کارشان دارند. در میان این انتظارات فضای مناسب خصوصی محیط کاری که بوسیله پارتیشن اداری ایجاد می‌شود کارکنان را قادر می سازد تا در محل کار تمرکز کنند.مبلمان اداری مناسب و انعطاف پذیر که امکان تنظیم ارتفاع و تکیه گاه را داشته باشد نیز از دیگر نیازهای دفتر کار مناسب است. طراحی داخلی شرکت باید به نحوی باشد تا بطور عمده به ارائه امکانات مبتنی بر نیازهای کارمندان در جهت بهبود کیفیت کاری بیانجامد. این را می‌توان به عنوان فرآیند بهینه سازی طراحی داخلی شرکت به تناسب نیازهای کاربران به حساب آورد.طراحی دفتر کاردر قالب طرح فعالیت سازمان و مدیریت امکانات انجام می‌شود.


طراحی داخلی شرکت بر اساس نیاز کاربران

طراحی داخلی شرکت باید نیازهای سازمان را از طریق استفاده کامل از زیر ساختهای موجود فراهم نماید. پیش نیاز این طراحی ، آشنایی با نیازهای طبقه بندی شده سازمان است. زون یک واژه است که در برنامه ریزی شهری و منطقه ای برای تنظیم استفاده از زمین و نوع فعالیت های انجام شده در سایت ها بر اساس مناطق نقشه برداری استفاده می شود.

در طراحی داخلی زونینگ جنبه هایی مانند ارتفاع ساختمان، تراکم، محل ساختمان در تعداد زیادی، پوشش زیادی، پارکینگ و جنبه های مشابه را تنظیم می کند. به طور معمول، مدیریت محیط به عنوان مهارت به حداکثر رساندن ارزش فضای موجود و به حداقل رساندن نیاز به فضای جدید می‌باشد. تمرکز اصلی مدیریت فضا در طراحی داخلی شرکت نه تنها محدود به اختصاص و استفاده از فضای موجود است بلکه مستلزم تهیه پیش نیازهای فضای آینده است. شناسایی کمبودها در فضای اختصاص یافته؛ و کمک به کاربران برای حل مشکلات کمبود فضا.

طراحی بهینه دفتر کار

در حقیقت، مدیریت فضا در طراحی داخلی ممکن است به عنوان کاربرد اصول مدیریت برای فضای موجود و واحدهای مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که استفاده از فضای بیشتر به حداکثر می رسد و این فضا در صورت نیاز به طور مساوی توزیع می شود.

گرچه دانش موجود در این مقاله قبلا وجود داشته است، ولی بررسی های جدید نشان می دهد که مطالعات متمرکز در مورد میزان شناسایی عوامل تاثیرگذار که برنامه ریزان فضا و متخصصان طراحی داخلی شرکت ممکن است در نظر داشته باشند، وجود ندارد و آن عبارت است از ارائه امکانات پایدار، مقرون به صرفه و کارآمد در محل کار. این بخش ترکیبی از زمینه های دانش مربوط به عوامل فنی، عملکردی و مالی که بر طراحی داخلی شرکت و امکانات تاثیرمی گذارد را ارائه می دهد و این عوامل را در یک پکیج کامل مشخص می کند.


درباره این مطلب نظری دارید؟