جستجو

برآنیم با اندیشه ای نو متفاوت باشیم

تقسیم بندی فضای اداری  


 عمده کاربردپارتیشن ها در فضاهای اداری تقسیم بندی آن به ابعاد مختلف و مورد نیاز برای کاربرد مناسب تر بدون به کار بردن مصالح ساختمانی می باشد که البته قابلیت جابجایی پارتیشن به هر سازمان و اداره این امکان می دهد تا هر زمانی که قصد متناسب سازی یا تغییر سیستم توزیع و چیدمان کارمندان خود را داشته باشد، به آسانی بتواند این تغییرات کاربردی را انجام دهد. ایجاد سایت کاری 

 

تقسیم بندی فضای اداری به ایستگاههای کاری با استفاده از پارتیشن کوتاه و میزهای اداری و فایلینگ مرتبط علاوه بر امکان نظارت بیشتر برای مدیریت بهینه ، فضای دلبازی را فراهم می کند که در آن استفاده از نور و حرارت به طور مشترک بوده ضمنا در این فضا ضمن حفظ حریم شخصی هر یک از کارکنان با یکدیگر و با ارباب رجوع به طور مستقیم و مدام در تعامل کاری قرار خواهند داشت. ایجاد پیشخوان 


با طراحی ویژه و ترکیب پارتیشن با میزهای اداری و فایلینگ مرتبط، پیشخوانی با امکان ارتباط رو در رو بین متصدی و ارباب رجوع به طور نشسته و یا ایستاده منطبق با تعاریف تکریم ارباب رجوع ایجاد می نماید که دارای صفحه جلوی کانتر جهت استفاده مخاطب برای نوشتن، پوشش مناسب بین ارباب رجوع و متصدی باجه برای محافظت از اسناد و مدارک ، امکان عبور کابلهای برق، شبکه و تلفن می باشد.


برای سفارش و خرید پارتیشن باید به نکات بسیار مهمی توجه کرد که در راهنمای خرید پارتیشن بطور کامل بیان گردیده است.


درباره این مطلب نظری دارید؟